Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Силистра 2005 - 2015 г.

Областна стратегия за развитие на Област Силистра 2005 - 2015 г.

С Решение на Областния съвет за развитие от 15.02.2011г. е одобрена Междинната оценка на Областната стратегия за развитие на Област Силистра 2005 - 2015 г.


Документът е валиден до края на : 2015 г.