Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Стара Загора 2005 - 2015 г.

Областна стратегия за развитие на Област Стара Загора 2005 - 2015 г.

Mеждинният доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на Област Стара Загора е одобрен на заседание на Областния съвет за развитие на Област Стара Загора на 25.01.2011 г., а Актуализираният  документ на Областната стратегия за  развитие на Област Стара Загора 2011-2013 г. -  на Заседание на ОСР на Област Стара Загора на 05.07.2011 г.
 

 

 

 


 

 


Документът е валиден до края на : 2015 г.