Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Търговище 2005 - 2015 г.

Областна стратегия за развитие на Област Търговище 2005 - 2015 г.

Междиният доклад за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Търговище 2005 – 2015г. е одобрен от Областния съвет за развитие на област Търговище с решение №2 от Протокол №24/08.02.2012г.

Приет е и "Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Търговище за периода 2011 – 2013г." с решение №3 от Протокол №24/08.02.2012г. 
на Областния съвет за развитие на област Търговище.


Документът е валиден до края на : 2015 г.