Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Хасково 2005 - 2015 г.

Областна стратегия за развитие на Област Хасково 2005 - 2015 г.

Междинната оценка на Областната стратегия за развитие на Област Хасково 2005 - 2015 г. е приета от ОСР на 12.01.2012г.

 


Документът е валиден до края на : 2015 г.