Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Айтос 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Айтос 2007 - 2013 г.

Може да се запознаете с Актуализиран документ за изпълнението на Общински план за развитие но Община Айтос 2012-2013 г., както и с Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на Община Айтос 2007-2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.