Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Камено 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Камено 2007 - 2013 г., който е актуализиран към м. юни 2011г. и е приет с Решение на ОбС Камено № 51 от 28.07.2011г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.