Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Приморско 2004 - 2009 г.

Общински план за развитие на Община Приморско 2004 - 2009 г.


Документът е валиден до края на : 2009 г.