Стратегически документи

Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България 2017-2021 г.

Основните цели на Националната програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България 2017-2021 г. са:

1. Чрез специфична профилактика на деца от 6 седмична възраст да се постигне намаляване на общата заболяемост от РГЕ, включително и на тежките му форми, налагащи хоспитализация.

2. Намаляване като цяло на броя на остър гастроентерит в страната чрез създаване на колективен имунитет.

3. Намаляване броя на амбулаторни прегледи и на хоспитализациите във връзка с РГЕ.


Документът е валиден до края на : 2021 г.
Документът е приет с Решение № 8 на Министерския съвет от 06.01.2017 г.