Стратегически документи

Национален план за оказване на поддръжка от Република България като страна-домакин на сили на НАТО

Целта на плана е да бъде създадена оптимална координация и взаимодействие между държавните органи при оказването на поддръжка на съюзнически сили от България като страна-домакин. В документа са разписани отговорностите на органите на централната изпълнителна власт, видовете поддръжка и осигуряване, командването и управлението на поддръжката и т. н.

Приемането на плана способства за изпълнение на предприетите от НАТО мерки за засилване на колективната отбрана на Алианса и гарантиране на сигурността на съюзниците, както и на Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 45 на Министерския съвет от 19.01.2017 г.