Стратегически документи

Стратегия за намаляване на жертвите по пътищата в област Ловеч за периода 2012-2020 г.

Областната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на област Ловеч  за периода 2012-2020 г. е разработена в изпълнение на т. 2 от  решение № 946 на Министерския съвет, прието на 22 декември 2011 г. Чрез определянето на конкретни отговорности всички отговорни институции се ангажират по реализацията на планове и програми за действие, целящи повишаване  безопасността на движението по пътищата и постигането на трайни резултати за намаляване на жертвите от пътнотранспортните произшествия.

 

Стратегията е разработена в унисон с Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България  за периода 2012-2020 г., която  се вписва в контекста на развитието на европейските политики в областта на безопасността на движението и обявеното от ООН „Десетилетие за активни действия за безопасност на движението по пътищата 2012-2020 г.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол на Областния съвет по безопасност на движението по пътищата от 21.03.2012 г.