Стратегически документи

Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България

Проблемът с безстопанствените кучета на територията на Република България е сериозен за обществото и има многостранни измерения – здравни, социално-битови, икономически и екологични.

 

Овладяването на популацията на безстопанствените кучета е научно обосновано регулиране, което позволява осъществяване на контрол и намаляване на броя им до минимум.

 

Популацията на безстопанствените кучета се състои от изоставени, изгубени, родени на улицата и домашни кучета, оставени на обществени места без надзор, които водят до рискове за населението, като се създава опасност от пренасяне на заразни и паразитни болести, нападения, ухапвания и предизвикване на пътнотранспортни произшествия, замърсяване на околната среда. Безстопанствените кучета създават дискомфорт, провокиран от шума и предизвикват страх сред гражданите.

 

Отчетът за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България през 2019 г. е приет от Министерския съвет с Протокол № 36 от 10 юни 2020 г.

 

Отчет за изпълнение на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България за периода яну­ари - декември 2020 г. е приет с Протокол № 54 на Министерския съвет от 27 октомври 2021 г.

 

Отчет за изпълнение на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България за периода яну­ари - декември 2021 г. е приет с Протокол № 25 на Министерския съвет от 15 юни 2022 г.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 136 на Министерския съвет от 14.03.2019 г.