Стратегически документи

Национален план за действие относно жените, мира и сигурността за периода 2020 - 2025 г.

Насърчаване ефективното участие на жените в усилията за постигане на мир е приоритет за ООН, формулиран чрез единодушното приемане на резолюция 1325 относно жените, мира и сигурността от Съвета за сигурност на ООН на 31 октомври 2000 г. Резолюция 1325 е първият международен документ, който свързва пряко ролята на жените в процесите на предотвратяване и разрешаване на конфликти и изграждане на мира. Подчертава се важната роля на жените и момичетата в предотвратяването и разрешаването на конфликти, мирните преговори, изграждането на мира и възстановяването и управлението след конфликти, наред с мъжете и момчетата. 


Документът е валиден до края на : 2025 г.
Документът е приет с Решение № 185 на Министерския съвет от 19.03.2020 г.