Стратегически документи

Програма за енергийна ефективност на област Силистра (2020 - 2027 г.)

Програмата е дългосрочен стратегически документ, като основните цели са да бъдат идентифицирани възможните дейности и мерки, които да доведат до енергийни спестявания, както и програмите и проектите за тяхното изпълнение. Също така чрез ПЕЕ е определено текущото състояние на енергийното потребление на всички обекти, на база на което ще бъдат определени възможните нива на намаляване на енергийните разходим


Документът е валиден до края на : 2027 г.