Стратегически документи

Стратегия за управление на държавния дълг. Актуализации по години.

Документът дава основните насоки за провеждането на единна политика в областта на държавния дълг, в съответните с очакваните макроикономически и бюджетни прогнози в тригодишен времеви хоризонт. Предназначението ѝ е да оцени и ограничи в максимална степен рисковете, които структурата и профилът на дълга генерират и да осигури стабилни източници за дългово финансиране.

----
Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2024-2026 г. е приета с Решение № 846 на Министерския съвет от 27.11.2023 г.
----
Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2023-2025 г. е приета с Решение № 464 на Министерския съвет от 06.07.2023 г.
----
Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2023-2025 г. е приета с Решение № 335 на Министерския съвет от 28.04.2023 г.
----
Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2022-2024 г. е приета с Решение № 49 на Министерския съвет от 03.02.2022 г.
----
Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2021-2023 г. е приета с Решение № 781 на Министерския съвет от 29.10.2020 г.
----
Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2020-2022 г. е приета с Решение № 639 на Министерския съвет от 01.11.2019 г.
----
Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2019-2021 г. е приета с Решение № 775 на Министерския съвет от 29.10.2018 г.
----
Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2018-2020 г. е приета с Решение № 663 на Министерския съвет от 01.11.2017 г.
----
Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2017-2019 г. е приета с Решение № 916 на Министерския съвет от 31.10.2016 г.
----
Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2015-2017 г. е приета с Протокол № 43.44 на Министерския съвет от 28.10.2015 г.
----
Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2012-2014 г. е приета с Протокол № 27.4 на Министерския съвет от 11.07.2012 г.
----
Актуализацията на Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2012-2014 г. е приета с Решение № 215 на Министерския съвет от 17.04.2014 г.
----
Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2009-2011 г. е приета с Протокол № 25.4 на Министерския съвет от 25.06.2009 г.
----
Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2006-2008 г. е приета с Протокол № 23.2 на Министерския съвет от 08.06.2006 г.

 


Документът е валиден до края на : 2026 г.
Документът е приет с Решение № 49 на Министерския съвет от 03.02.2022 г.