Стратегически документи

Национален план за търсене и спасяване при авиационни произшествия

Настоящият  план се приема на основание на чл.141а, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване.

 

Целта на Националния план за търсене и спасяване при авиационни произшествия (НПТСАП) е да установи единна система за търсене и спасяване при авиационни произшествия, като определи задълженията на отговорните национални структури и организации за ефективно използване на наличните средства, ресурси, персонал и възможности за поддържане на готовност и осигуряване на дейности по ТиС при авиационно произшествие.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 660 на Министерския съвет от 18.09.2020 г.