Стратегически документи

Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г.

Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г.


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 775 на Министерския съвет от 26.10.2020 г.