Стратегически документи

Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19

С Решение № 797 на Министерския съвет от 4 ноември 2020 г, наименованието на програмата е променено от "Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19", на "Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19".


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 310 на Министерския съвет от 07.05.2020 г.