Стратегически документи

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Проектът на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. е одобрен като основа за водене на официални преговори с Европейската комисия за одобряване на програмата.


Документът е валиден до края на : 2023 г.
Документът е приет с Протокол № 25.46 на Министерския съвет от 25.06.2014 г.