Стратегически документи

Национален план на Република България за готовност при пандемия

Основна цел на Националния план за готовност за пандемия е създаването на адекватна организация за своевременно предприемане на необходимите действия за:
ограничаване на заболяемостта и намаляване на смъртността от пандемична инфекция;
осигуряване на оптимални възможности за лечение на заболелите;
поддържане на функционирането на основни за обществения живот сектори и служби, като здравеопазване, сигурност, транспорт и др.;
осигуряване на постоянна, достоверна и актуална информация за обществото относно хода на пандемията и предприетите мерки.  
 

Неактуален план:


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 884 на Министерския съвет от 03.12.2020 г.