Стратегически документи

Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България

Националният план е разработен от работна група, съгласно заповед на министъра на здравеопазването, с участието на специалисти от Министерство на здравеопазването, регионални здравни инспекции, Изпълнителна агенция по лекарствата, водещи медицински специалисти, Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз, Български фармацевтичен съюз и др. Използвани са указанията на Световната здравна организация, планове на държави членки на ЕС (Италия, Франция, Германия), Англия и някои щати на САЩ (щата Илинойс), съобразен с особеностите на българското здравеопазване, територия, инфраструктура и др. Планът е динамичен, подготвен за адекватна промяна в зависимост от конкретната обстановка.


Документът е валиден до края на : 2023 г.
Документът е приет с Решение № 896 на Министерския съвет от 07.12.2020 г.