Стратегически документи

Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19

Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 е одобрена с Решение на Министерския съвет № 257 от 14 април 2020 г.

 

Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 е изменена с Решение на Министерския съвет № 408 от 19 юни 2020 г.

 

Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 е изменена с Решение на Министерския съвет № 910 от 10 декември 2020 г.

 

Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 е изменена с Решение на Министерския съвет № 194 от 05 март 2021 г.

 

 


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 257 на Министерския съвет от 14.04.2020 г.