Стратегически документи

Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

Пред вас е Стратегията за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване с хоризонт до 2030 година. Тя е отговорът, който правителството предприема с ясното съзнание, че не просто трябва да омекотява негативните последствия от бедността и неравенствата, но и да преодолява  факторите, които ги възпроизвеждат.

 

Стратегията е актуализирана с Решение № 368 на Министерския съвет от 2 юни 2022 г.


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 976 на Министерския съвет от 31.12.2020 г.