Стратегически документи

План за интегрирано развитие на община Ветрино за периода 2021-2027 г.

План за интегрирано развитие на община Ветрино за периода 2021-2027 г.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 260 на Общинския съвет от 01.01.9999 г.