Стратегически документи

План за интегрирано развитие на община Лозница за периода 2021 г. - 2027 г.

План за интегрирано развитие на община Лозница за периода 2021 г. - 2027 г.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 143 на Общинския съвет от 31.03.2021 г.