Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Враца за периода 2021 г. – 2027 г.

План за интегрирано развитие на Община Враца за периода 2021 г. – 2027 г.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 340 на Общинския съвет от 30.03.2021 г.