Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Кнежа за периода 2021-2027 г.

План за интегрирано развитие на Община Кнежа за периода 2021-2027 г.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 287 на Общинския съвет от 31.03.2021 г.