Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Георги Дамяново за период 2021 - 2027 г.

План за интегрирано развитие на Община Георги Дамяново за период 2021 - 2027 г.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 179 на Общинския съвет от 08.04.2021 г.