Стратегически документи

План за интегрирано развитие на община Пирдоп за периода 2021-2027г.

План за  интегрирано развитие на община Пирдоп за периода  2021-2027г.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 36 на Общинския съвет от 25.03.2021 г.