Стратегически документи

План за интегрирано развитие на община Своге за периода 2021-2027г.

План за интегрирано развитие на община Своге за периода 2021-2027г.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 351 на Общинския съвет от 30.03.2021 г.