Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Ценово 2021-2027 г.

План за интегрирано развитие на Община Ценово 2021-2027 г.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 190 на Общинския съвет от 26.05.2021 г.