Стратегически документи

Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030)

Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030) (Стратегическа рамка) е изготвена от Министерството на образованието и науката в сътрудничество със заинтересовани страни. Настоящият стратегически документ и Стратегията за развитие на висшето образование в Република България в периода от 2020 година до 2030 година очертават общата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България до 2030 година. 


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Протокол № 13 на Министерския съвет от 24.02.2021 г.