Стратегически документи

Национална стратегия за малките и средните предприятия за 2021 - 2027 г.

„Национална стратегия за малките и средните предприятия“ 2021-2027 г. определя рамката на политиките за МСП въз основа на задълбочен анализ на системата на МСП в България, разработен за целите и нуждите на Министерство на икономиката (МИ) и всички останали заинтересовани страни в държавната администрация, които отговарят за формулирането и реализирането на политики, насочени към развитието малките и средните предприятия в България. 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 281 на Министерския съвет от 01.04.2021 г.