Стратегически документи

Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити в Република България за периода 2021 - 2025 г.

Националната програма за превенция и контрол на вирусните хепатити в Република България 2021-2025 г. отговаря на изискванията и ангажиментите, поети от страната, в изпълнение на международните препоръки и редица политически документи като: Цели за устойчиво развитие на ООН (Sustainable Development Goals), Здраве 2020, Европейската здравна политика и стратегия за 21-ви век, План за действие на сектора на здравеопазване за борба с вирусните хепатити в Европейския регион на СЗО. Целите на Националната програма са в съответствие с глобалните цели, поставени от СЗО чрез Глобална стратегия на Световната здравна организация за превенция и контрол на вирусните хепатити (2016-2021).


Документът е валиден до края на : 2025 г.
Документът е приет с Решение № 293 на Министерския съвет от 01.04.2021 г.