Стратегически документи

План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в Република България за периода 2021 - 2023 г.

Анализът на епидемиологичната ситуация 2018-2020 определи някои слабости в контрола и борбата с болестта АЧС, които са адресирани в настоящият план, а именно „популацията на дивата свиня – основен резервоар на вируса на АЧС“, „устойчивост на вируса в околната среда и начини за предаване“, „биосигурност“, „регистрация и контрол на стопанствата за лични нужди“ и „информираност за болестта с цел ранно установяване“.


Документът е валиден до края на : 2023 г.
Документът е приет с Решение № 313 на Министерския съвет от 09.04.2021 г.