Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Карнобат 2021-2027 г.

План за интегрирано развитие на Община Карнобат 2021-2027 г.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 221 на Общинския съвет от 02.09.2021 г.