Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община град Добрич за периода 2021-2027 г.

План за интегрирано развитие на Община град Добрич за периода 2021-2027 г.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 24-1 на Общинския съвет от 27.07.2021 г.