Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Троян 2021-2027 г.

План за интегирано развитие на Община Троян 2021-2027 г.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 474 на Общинския съвет от 30.09.2021 г.