Стратегически документи

План за интегрирано развитие на община Средец 2021 – 2027 г.

План за интегрирано развитие на община Средец 2021 – 2027 г.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 275 на Общинския съвет от 31.03.2021 г.