Стратегически документи

Национален оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2

Национален оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2


Документът е валиден до края на : 2022 г.
Документът е приет с Решение № 518 на Министерския съвет от 15.07.2021 г.