Стратегически документи

Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за пе­риода 2021 - 2025 г.

Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за пе­риода 2021 - 2025 г.


Документът е валиден до края на : 2025 г.
Документът е приет с Решение № 551 на Министерския съвет от 28.07.2021 г.