Стратегически документи

Общински план за развитие на община Руен 2014-2021 г.

Общински план за развитие на община Руен 2014-2021 г.

 

Последващата оценка на Общински план за развитие на Община Руен 2014-2021 г. е одобрена с Решение № 224 на Общинския съвет - Руен от 16 декември 2021 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение на Общинския съвет от 01.01.9999 г.