Стратегически документи

Проект на Решение за одобряване на Национална научна прог­рама „Сигурност и отбрана”

Проект на Решение за одобряване на Национална научна прог­рама „Сигурност и отбрана”


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 731 на Министерския съвет от 21.10.2021 г.