Стратегически документи

Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България за периода 2021-2027 година

Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България за периода 2021-2027 година


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 865 на Министерския съвет от 09.12.2021 г.