Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Благоевград 2005 - 2015 г.

Областна стратегия за развитие на Област Благоевград 2005 - 2015 г.

Междинната оценка на областната стратегия за развитие на област Благоевград е приета от Областния съвет за развитие на заседание на 15.03.2011 г. с Решение № 1.

Областната стретегия за развитие на социалните услуги 2011 - 2015 г. на област Благоевград е приета с Решение №1 от Заседание на Областен съвет за развитие, проведено на 28.10.2010 г.

 


 


Документът е валиден до края на : 2015 г.