Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Търговище 2021-2027г.

План за интегрирано развитие на Община Търговище 2021-2027г. е приет с Решение № 1 на Общинския съвет от 25.11.2021 г.

Допълнение на План за интегрирано развитие на Община Търговище 2021-2027г. е прието с Решение № 2 на общинския съвет по Протокол № 35 от 31.03.2022 г.

 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 2 на Общинския съвет от 31.03.2022 г.