Стратегически документи

Национален план за възстановяване и устойчивост

Основните цели на Плана за възстановяване и устойчивост са да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от пандемията от COVID-19 както и да създаде една по-устойчива, справедлива и успешна икономика. В преследването на тези цели правителството изработи набор от мерки и реформи, които не само да възстановят потенциала за растеж на икономиката, но и да го развият и повишат. Това от своя страна ще позволи в дългосрочен план да бъде постигната стратегическата цел за конвергенция на българската икономика и нивата на доходите със средноевропейските. Същевременно, Планът полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката в контекста на амбициозните цели на Европейския зелен пакт.

 

Националеният план за възстановяване и устойчивост е представен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. За повече информация: Министерски съвет

 

Актуализираният Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България е одобрен с Решение № 203 на Министерския съвет от 7 април 2022 г.


Документът е валиден до края на : 2026 г.
Документът е приет с Решение № 203 на Министерския съвет от 07.04.2022 г.