Стратегически документи

Общински план за развитие на община Харманли 2014-2020 г.

Общински план за развитие на община Харманли 2014-2020 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 527 на Общинския съвет от 16.04.2014 г.