Стратегически документи

Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Република Украйна

Решение за одобряване на Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Република Украйна.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 145 на Министерския съвет от 10.03.2022 г.