Стратегически документи

Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“

Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“


Документът е валиден до края на : 2025 г.
Документът е приет с Решение № 205 на Министерския съвет от 07.04.2022 г.