Стратегически документи

Национална програма за реформи на Република България - актуализация през 2022 г.

Национална програма за реформи на Република България - актуализация през 2022 г.


Документът е валиден до края на : 2022 г.
Документът е приет с Решение № 247 на Министерския съвет от 21.04.2022 г.